Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2020

İkinci Çeyrekte Sert Daralma

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Nisan ve kısmen açıklanan Mayıs ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 7,5 oranında daralmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 6,5 küçüleceğini öngörüyoruz.

Neredeyse tüm öncü göstergelerin azalma kaydettiğini belirtmek isteriz. Büyümeye ne tüketim ne yatırım ne de dış ticaret yoluyla olumlu bir katkı söz konusudur. Ekonomiyi canlandırma çabalarının (TCMB’nin faiz indirimleri ve kamu bankalarının düşük faizli kredileri, esnaf destek paketi) başarılı olup olmayacağı ve pandemide ikinci bir dalga ihtimali belirsizliğini korumaktadır.göre tahmin edilen dönemsel Haziran ayı verileri yayınlandığında bu çabaların ekonomiyi nasıl etkilediği ve ikinci çeyrek büyümesi ile ilgili daha net bir fikrimiz olacaktır.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M06