KORONA SALGINININ İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ: ÖNCÜ GÖSTERGELER NE SÖYLÜYOR

Seyfettin Gürsel, Mehmet Cem Şahin

Korona salgını Türkiye’yi Mart’ın ikinci yarısından itibaren etkisi altına almaya başladı. Salgını kontrol altına alabilmek için alınan tedbirler pek çok faaliyeti askıya alırken, gerek küresel gerek ülke düzeyinde ortaya çıkan büyük gelir kayıpları pek çok mal ve hizmetin talebine ağır bir darbe vurdu. Bu koşullar altında istihdamda büyük kayıpların buna bağlı olarak da işsizlikte güçlü bir artışın yaşanması kaçınılmaz hale geldi. Ne var ki bu gelişmelerin nicel boyutları hakkında ancak Mart dönemi (Şubat-Mart-Nisan) HİA istatistikleri 10 Haziranda açıklandığında bir fikrimiz olacak. Bu kadar beklemek yerine İŞKUR ve Kariyer.net’in işletmelerin açık iş, işe yerleştirme, aranan eleman gibi verilerini öncü göstergeler olarak kullanarak Nisan ayında Türkiye işgücü piyasasında neler yaşanmakta olduğuna dair ilk izlenimleri bu notta paylaşıyoruz. Tahmin edileceği gibi tüm bu öncü göstergelerde gerek derneşik düzeyde gerek sektörler düzeyinde büyük çöküş yaşandığını gösteriyor.

doc. ArastirmaNotu250

pdf. ArastirmaNotu250