Büyüme Değerlendirmesi: 2019 4. Çeyrek

NET DIŞ TİCARET BÜYÜMEYİ BASKILIYOR

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

2019 yılının son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9 artarken geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 6 büyüdü. Böylece GSYH 2019 yılında 2018’e göre yüzde 0,9 arttı ve Yeni Ekonomi Programı hedefinin (yüzde 0,5) üzerinde gerçekleşti. 2019 yılının dördüncü çeyreğinde yıldan yıla büyümeye özel tüketim 3,8 yüzde puan ile güçlü bir katkı yaparken kamu harcamaları 0,4 yüzde puan ile oldukça sınırlı bir destek verdi. Yatırım harcamaları büyümeyi kısmen baskıladı ve 0,2 yüzde puan negatif katkı yaptı. Net dış ticaret ise büyümeyi oldukça aşağı çekti: İhracatın katkısı 1,4 yüzde puan olurken ithalatın katkısı ise eksi 7,9 yüzde puan oldu ve net dış ticaretin büyümeye katkısı eksi 6,5 yüzde puan oldu.

doc. Buyume2019Q4

pdf. Buyume2019Q4