İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2020

SANAYİ İSTİHDAMINDA ARTIŞ, İŞGÜCÜNDE AZALIŞLA İŞSİZLİKTE GÜÇLÜ DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel ve  Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Kasım 2019 döneminde Ekim dönemine kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 15,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 75 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 9 bin kişi azalmıştır. Sektörel verilere göre sadece sanayi sektöründe istihdam artışı yaşanmıştır. Sanayi sektöründe 92 binlik istihdam artışı kaydedilirken, inşaatta 10 bin, hizmetlerde ise 8 binlik istihdam azalışı kaydedilmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre erkek istihdamı 101 bin artarken iken kadın istihdamında ise 38 binlik azalış görülmektedir.

doc. IsgucuGorunum2020M02

pdf. IsgucuGorunum2020M02