İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2019

İŞGÜCÜ VE İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel ve  Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Eylül 2019 döneminde Ağustos dönemine kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 16,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 29 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 31 bin kişi azalmıştır. Sektörel verilere göre sanayi sektörü dışındaki tüm sektörlerde istihdam artışı yaşanmış, en yüksek artış ise 31 bin ile hizmetler sektöründe gözlemlenmiştir. Tarım sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe ise 2 binlik istihdam artışı kaydedilmiştir.  Sanayide ise istihdam kaybı 5 bin olarak gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre erkek istihdamı 12 dönemin ardından ilk kez artarken (28 bin) kadın istihdamı Eylül 2019 döneminde 7 binlik azalış kaydetmiştir.

 

doc. IsgucuGorunum2019M12

pdf.IsgucuGorunum2019M12