İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2019

İŞSİZLİKTE ARTIŞ DURDU

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal Kolaşın ve Mehmet Cem Şahin

Yönetici Özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Haziran 2019 döneminde değişmeyerek yüzde 16,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 75 bin kişi, tarım dışı işgücü ise 89 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre hizmetler dışında tüm sektörlerde artış kaydedilmiş, en ciddi artış ise 70 bin ile sanayi sektöründe gözlemlenmiştir. Hizmetlerde istihdam 7 bin azalmıştır. İnşaat sektöründe Şubat 2018’den beri süregelen kayıplar ilk defa durmuş, 12 bin kişilik bir artış kaydedilmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre erkeklerde istihdam kayıpları devam ederken kadın istihdamı artışa geçmiştir. Son bir yıl içerisinde özellikle inşaat sektöründeki kayıpların erkek istihdamını olumsuz etkilediği görülmektedir.

doc. IsgucuGorunum2019M09
pdf. IsgucuGorunum2019M09