Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ağustos 2019

İkinci Çeyrekte Zayıf Büyüme

Ozan Bakış ve Hamza Mutluay

Kesinleşen Nisan, Mayıs ve Haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nın yüzde 2,0 oranında azalmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla GSYH’nın yüzde 0,4 büyüyeceğini öngörüyoruz. Öncü göstergeler beklediğimiz gibi geldiği için geçen ayki tahminlerimizi değiştirmiyoruz.

Bilindiği gibi Yeni Ekonomi Program’da 2019 büyümesi yüzde 2,3 olarak hedeflenmişti. Buna karşılık OECD ve IMF’nin son tahminleri eksi yüzde 2,6 ve eksi yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı. Dünya Bankası ise Ocak 2019’daki yüzde 1,0 büyüme tahminini Haziran 2019’da eksi yüzde 1,6 olarak revize etmişti. İkinci çeyrekte gözlemlenen zayıf büyüme performansı 2019 yılında GSYH artışının uluslararası kuruluşların tahminlerini doğrular niteliktedir.

pdf. EkonomikGorunum2019M08