İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2019

İNŞAATTA İSTİHDAM KAYBI 640 BİNE ULAŞTI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal Kolaşın ve Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2019 döneminde değişmeyerek yüzde 16’da sabit kalmıştır. Bu dönemde tarım dışı istihdam 10 bin, tarım dışı işgücü ise 12 bin artış kaydetmiş, bunun sonucunda tarım dışı işsizlik sabit kalmıştır. Hem istihdamda hem işgücünde çok sınırlı artışlar olduğu dikkat çekmektedir. Sektörel veriler sanayi istihdamının 71 bin arttığına, buna karşın hizmetlerde 30 bin istihdam kaybı olduğuna, inşaattaki kayıpların ise Şubat 2018’den bu yana devam ederek  640 bine ulaştığına işaret etmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadınların hem işgücünde hem istihdamında bir azalma kaydedilmiştir.

doc. IsgucuGorunum2019M07

pdf. IsgucuGorunum2019M07