Büyüme Değerlendirmesi: 2019 1. Çeyrek

GSYH’DE 1. ÇEYREKTE TOPARLANMA İŞARETLERİ

Ozan Bakış ve Hamza Mutluay

2019 yılının birinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 oranında artarken geçen yılın birinci çeyreğine kıyasla yüzde 2,6 küçüldü. Yıldan yıla büyümeye en büyük negatif katkı eksi 9 yüzde puan ile stok değişimi kaleminden geldi. Yatırımların büyümeye olan katkısı ise değişmeyerek eksi 3,9 yüzde puan seviyesinde kaldı. Kamu tüketiminin katkısı geçen yılın birinci çeyreğine kıyasla yüzde 1 puan arttı. Buna karşılık büyümeye olan pozitif katkı sadece net ihracat ve kamu tüketiminden geldi. İhracatın katkısı 2,5 yüzde puan olurken, ithalattaki düşüş devam ederek ithalat katkısı 9,7 yüzde puana yükseldi. Böylece 2018 yılı dördüncü çeyrekte 9,7 yüzde puan olan net ihracat katkısı 2019 yılı birinci çeyrekte 12,2 yüzde puana yükseldi.

doc. Buyume2019Q1

pdf. Buyume2019Q1