İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2019

TARIM DIŞI İŞSİZ SAYISI 4,4 MİLYONA DAYANDI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Furkan Kavuncu

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mart 2019 döneminde 0,2 yüzde puan artarak yüzde 16,0’ya ulaşmıştır. Şubat 2019 döneminde gözlemlenen işgücü ve istihdam artışları bu dönemde de devam etmiştir. Tarım dışı işsiz sayısı 4,4 milyona dayanmıştır. Sanayide Eylül 2018 döneminden bu yana devam eden istihdam kayıpları Mart 2019 döneminde durmuş ve sanayi üretim endeksindeki artışa paralel olarak 94 binlik bir istihdam artışı gözlenmiştir. Hizmet sektöründe istihdam 37 bin artarken tarım ve inşaatta sırasıyla 5 bin ve 53 binlik istihdam kayıpları yaşanmıştır. İnşaattaki istihdam kayıpları Şubat 2018’den bu yana 600 bin kişiyi aşmıştır. Bu dönemde kadın istihdamı 53 bin artarken erkek istihdamı 40 bin azalmış ve tarım dışı işsizlikteki toplumsal cinsiyet farkı 0,3 yüzde puan gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2019M06

pdf. IsgucuGorunum2019M06