Büyüme Değerlendirmesi: 2018 4. Çeyrek

GSYH’DE 4. ÇEYREKTE SERT DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış ve Furkan Kavuncu

2018 yılının dördüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,4 oranında azalırken geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 3,0 küçüldü. Yıldan yıla büyümeye en büyük negatif katkı eksi 5,3 yüzde puan ile özel tüketim kaleminden geldi. Yatırımlardaki azalmanın katkısı da eksi 3,9 yüzde puana ulaştı. Mali disiplinde ısrar politikası ile kamu tüketiminin katkısı sıfır civarında kaldı. Buna karşılık yegane pozitif katkı net ihracattan geldi. İhracatın katkısı 2,4 yüzde puan olurken, ithalattaki sert düşü sonucu ithalat katkısı 7,3 yüzde puana yükseldi. Böylece net ihracat katkısı 8,2 yüzde puandan dördüncü çeyrekte 9,7 yüzde puana yükseldi.  2018 yılı büyüme oranı ise yüzde 2,6 olarak açıklanmıştır. Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen yılsonu yüzde 3,8 oranındaki büyüme hedefi tutturulamamıştır.

doc. Buyume2018Q4

pdf. Buyume2018Q4