İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2018

TARIM HARİÇ TÜM SEKTÖRLERDE İSTİHDAM KAYBI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal Kolaşın  ve Yazgı Genç

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Eylül 2018 döneminde 0,2 yüzde puan artarak yüzde 13,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdamda kuvvetli bir düşüş gerçekleşmiş, ancak tarım dışı işgücünün de azalmasıyla birlikte tarım dışı işsizlikte artış 0,2 yüzde puanla sınırlı kalmıştır. Eylül 2018 döneminde tarım dışı sektörlerin hepsinde istihdam kayıpları kaydedilmiştir. İstihdam sanayide 32 bin, inşaatta 29 bin ve hizmetlerde 50 bin kişi azalmıştır. Eylül 2018 döneminde erkeklerin tarım dışı işsizlik oranı 0,6 yüzde puan artarken kadınların tarım dışı işsizlik oranı 0,2 yüzde puan azalmıştır. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,1 yüzde puan artarak Ekim 2018 döneminde yüzde 13,4 olacağını öngörmektedir.

doc. IsgucuGorunum2018M12

pdf. IsgucuGorunum2018M12