Büyüme Değerlendirmesi: 2018 3. Çeyrek

3. ÇEYREKTE İÇ TALEPTE SERT DÜŞÜŞ, STOKLARDA ERİME, NET İHRACATTA GÜÇLÜ ARTIŞ, GSYH’DE SINIRLI DARALMA

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış ve Furkan Kavuncu

2018 yılının üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 oranında azalırken geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 1,6 büyüdü. Yıldan yıla büyümeye en büyük negatif katkı stokların büyük ölçüde azalmasından (7 yüzde puan) kaleminden geldi. 2018 yılının ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre neredeyse sıfır büyüyen ithalatın 2018 üçüncü çeyreğinde yüzde 16,7 azaldığını görüyoruz. Yine kur etkisine bağlı olarak ikinci çeyrekte kendini gösteren ihracat artışı, ivmelenerek devam etmiş, üçüncü çeyrekte yüzde 4,2’den yüzde 13,6’a ulaşmıştır. Dış ticaretteki bu gelişmelerin sonucunda, ikinci çeyrekte 1,3 yüzde puan ile pozitife dönen net dış ticaretin büyümeye olan katkısı, üçüncü çeyrekte artarak 8,1 yüzde puana yükselmiştir.

İlk üç çeyrek büyüme oranları sırası ile yüzde 7,4, yüzde 5,3 ve yüzde 1,6 olduğu için Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen yıl sonu yüzde 3,8 oranındaki büyüme hedefinin tutturabilmesi için 2018 yılının son çeyrek büyümesinin en kötü ihtimalle sıfır civarı olması gerekmektedir. Mevcut göstergeler ışığında bu şimdilik mümkün görünmekle birlikte dördüncü çeyrek büyümesi negatif olursa 2018 hedefinden de uzaklaşılacaktır.

doc. Buyume2018Q3

pdf. Buyume2018Q3