İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2018

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE KUVVETLİ ARTIŞ

Gökçe Uysal ve Uğurcan Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2018 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,4 yüzde puan artarak yüzde 12,2 olmuştur. Tarım dışı işsizlikteki bu güçlü artışın ardında hem işgücünün hızlı artması hem de istihdamın düşmesi yatmaktadır. Sektör verileri sanayide istihdamın arttığını, hizmetlerde ise neredeyse aynı kaldığını göstermektedir. Buna karşın inşaat sektöründe son iki dönemdir kuvvetli istihdam kayıpları yaşanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak tarım dışı işsizlik yüzde 12,2’ye yükselmiştir. İstihdam kayıplarının ağırlıklı olarak inşaat sektöründen kaynaklanmış olması tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkını kadınların lehine kısıtlı da olsa azaltmıştır. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının Mayıs 2018 döneminde 12,3 olacağını öngörmektedir.

doc. IsgucuGorunum2018M07

pdf. IsgucuGorunum2018M07