Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2018

İkinci Çeyrek Büyümesi Yüzde 6

Ozan Bakış ve Yazgı Genç

Kesinleşen Nisan ve kısmen Mayıs ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla büyüme oranını yüzde 6,0 olarak tahmin ediyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle hesaplanan bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH büyümesinin ise yüzde 1,2 olacağını öngörüyoruz. Kullandığımız öncü göstergelerin Mayıs ve Haziran aylarında meydana gelen faiz artışları ve kurdaki yükselmeye bağlı olumsuz etkileri ancak çok kısmi olarak yansıttıklarını söylememiz gerekiyor. Bu sebeple, ikinci çeyrek büyümesi için güncellenecek verilerle yapacağımız gelecek tahminlerde bu nottaki ilk tahminlerimizi bir miktar aşağı çekebileceğimizi okuyucularımıza hatırlatmak isteriz.

pdf. EkonomikBuyume2018M06