15-19 YAŞ ARASINDAKİ 700 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE

Gökçe Uysal ve Yazgı Genç

2012-2016 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan bu araştırma notunda Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki gençlerin eğitim ve işgücü durumları değerlendirilmiştir. Buna göre 2016 yılında yaklaşık üç gençten biri başka bir deyişle 1 milyon 990 bin genç eğitime devam etmemektedir. Bu yaş grubundaki genç kadınların yüzde 33’ü, genç erkeklerin ise yüzde 30’u eğitimine devam etmemektedir. Eğitimine devam etmeyen gençler arasında genel lise ve meslek lisesi mezunlarının payı düzenli olarak artmaktadır. Bu dönemde ne eğitimde ne işgücünde olan genç kadınların ve genç erkeklerin payı gerilemiştir. Buna karşın eğitimine devam etmeyen gençlerin işgücüne katılım oranlarının 2015 ve 2016 yıllarında düştüğü görülmektedir.

doc. ArastirmaNotu229

pdf. ArastirmaNotu229