Büyüme Değerlendirmesi: 2017 4. Çeyrek

2017 YILI SON ÇEYREKTE DE YÜKSEK BÜYÜME

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

2017 yılının son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8, geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 7,3 oranında arttı. Yıldan yıla büyümeye en yüksek katkılar tüketim (4,0 yüzde puan) ve stok değişimi (3,7 yüzde puan) kalemlerinden geldi. Yüzde 6’nın üzerinde büyüyen yatırımların katkısı 1,8 yüzde puan olurken yüzde 9,3 büyüyen ihracatın katkısı ancak 2,0 yüzde puan oldu. İthalat büyümesi, rekor artışla, yüzde 22,7 olarak gerçekleşti ve büyüme katkısı eksi 5,4 yüzde puan oldu. Sonuçta net ihracatın büyümeye katkısı eksi 3,4 yüzde puan gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Kamu tüketiminin katkısı ise 1,2 yüzde puan ile sınırlı kaldı.

2017 yılının tümünde GSYH zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,4 artış ile 2018-2020 Orta Vadeli Programında (OVP) öngörülen yüzde 5,5’in neredeyse iki puan üzerine çıktı. Bu yüksek büyümede Kredi Garanti Fonu ve diğer teşviklerin etkili olduğu herkesçe kabul gören bir olgudur. Asıl soru 2018’de bu muazzam teşviklerin bütçe kısıtları dahilinde ne oranda sürdürülebileceğidir.

doc. Buyume2017Q4

pdf. Buyume2017Q4