İTTİFAK KURALININ SEÇİM SONUÇLARINA ETKİLERİ

Seyfettin Gürsel ve Uğurcan Acar

Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen yasa tasarısı partiler arası açık ittifakları mümkün kılmaktadır. Bundan böyle partiler arasında milletvekili dağılımı her partinin oy miktarlarına değil ittifak yapan partilerin aldıkları toplam oy miktarlarına bağlı olarak belirlenecektir. Bu yeni kural altında 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili dağılımının AKP ile MHP’nin ittifak yapmaları halinde ne ölçüde değiştiğine bakıldığında 7 Haziran’da AKP’nin 11, MHP’nin 5 ilave milletvekili kazandığı, 1 Kasım seçimlerinde ise bu rakamların sırasıyla 10 ve 3 olduğu görülmektedir. Kazanılan ilave milletvekili sayıları sınırlıdır.

Son iki seçimin ittifaksız ve ittifaklı sonuçlarının karşılaştırılmasından yola çıkılarak bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür. İttifakların sağladığı ilave milletvekili sayısı sınırlı kalsa da parlamento, referandum ve anayasal çoğunlukların elde edilmesinde ilave milletvekili sayısının belirleyici olması mümkündür. Bir diğer bulgu da ittifakın büyük partisi ile küçük partisinin arasındaki oy farkı açıldıkça küçük partinin ilave milletvekili kazanma ihtimali hızla azalmaktadır.

doc. ArastirmaNotu224

pdf. ArastirmaNotu224