DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE KADINA BAKIŞ

Duygu Karadon, Simay Şevval Baykal, Sebahat Kurutaş

8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle, kadın-erkek eşitliğine bir de halkın gözünden bakmak istedik. Çünkü biliyoruz ki, sosyo-kültürel konularda, insanların değer ve tutumları, en az kanun maddeleri kadar, hattâ bazen onlardan bile daha fazla önem taşır.

Eğitim, iş ve ev hayatı ile ilgili konularda, toplumumuzun kadını nasıl konumlandırdığını ve kadına karşı tutumunun ne olduğunu incelerken ülkemizde 1990 yılından bu yana yapılan Dünya Değerler Araştırmaları verilerinden yararlandık.

Ülkemizde ‘üniversite eğitimi kız çocuklardan çok erkek çocukları için daha önemlidir’ fikrine katılanların oranı yüzde 32 iken aynı katılımcılara ‘ülkede insanlar iş bulamıyorsa çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır’ ifadesi sorulduğunda yüzde 59 oranında desteklenmiştir. Dikkat çeken bir diğer nokta ise kadınların da cinsiyet eşitliğine aykırı fikirlere katılımlarının erkeklerin katılımından çok da farklı olmamasıdır.

Bu verilerden yola çıkıldığında Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliği konusunda kat etmesi gereken uzunca bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim, gene aynı veriler, Türkiye’nin uluslararası sıralamalarda da hak etmediği kadar gerilerde olduğunu gösteriyor.

doc. ArastirmaNotu223

pdf. ArastirmaNotu223