Asgari ücret artışının kayıt dışı çalışmaya etkisi özellikle düşük ücretli sektörlerde yoğunlaşıyor

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış ve Yazgı Genç

Daha önce yayınladığımız “Asgari ücret kayıt dışı istihdamı olumsuz etkiledi” (bkz. Betam Araştırma Notu 18/220) başlıklı araştırma notunda asgari ücret artışının kayıt dışı istihdama olan etkisini ücretli ve ücret dışı kesim (işveren, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçisi) için incelemiş ve bu etkinin özellikle ücret dışı kesim için pozitif olduğunu gözlemlemiştik.

Mevcut araştırma notumuzda ise en güncel verileri kullanarak kayıt dışı istihdama olan asgari ücret etkisini sektörler düzeyinde inceliyoruz. İlk bulgular 2016 yılındaki asgari ücret artışının hem 2016 hem de 2017 yılında kayıt dışı çalışmayı etkilediğini gösteriyor. Bununla beraber 2016 ile 2017 yılı arasındaki etkiler arasında bir farklılık dikkat çekiyor. 2016 yılında özellikle asgari ücret ve altı kazananların (düşük ücretli) göreli olarak yoğun olduğu sektörlerde kayıt dışılık etkisi daha belirgin olurken, 2017 yılında etkinin pek farklılaşmadığı dikkat çekiyor.

doc. ArastirmaNotu222

pdf. ArastirmaNotu222