İHRACATTA SEKTÖREL PERFORMANSLAR

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış  ve Uğurcan Acar

TÜİK dış ticaret ve firma verilerini kullanarak yaptığımız sektörel incelemede (2009-2016, 37 sektör) çeşitli göstergelere göre ihracat performanslarını belirlemeye çalıştık. Öne çıkan bulgular şöyle sıralanabilir:

En büyük iki ihracatçı sektörümüz olan “ana metal sanayii” ve “motorlu kara taşıtı imalatı” sektörlerinin hem dış pazarlara açılma hem de ithalat bağımlılığını azaltma anlamında gerilediğini buna karışlık ihracatı sırtlayan diğer sektörlerden “giyim eşyalarının imalatı”, “tekstil ürünlerinin imalatı”, “elektrikli teçhizat imalatı” ve “gıda ürünlerinin imalatının hem dış pazar bulma hem de ithalat bağımlılığını azaltma konusunda ilerleme kaydettiklerini görüyoruz.

İhracat payı görece yüksek olup incelenen dönemde ihracatı azalan sektörler “diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı”, “elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı”, “diğer ulaşım araçlarının imalatı” ve “kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı” sektörleridir.

Dış pazarlara açılmanın bir ölçüsü toplam satışlar içinde ihracat gelirlerinin payıdır. Satışlar içinde ihracat payını en çok artıran sektörler “diğer imalatlar”, “tütün ürünleri imalatı”, “temel eczacılık ürünleri imalatı”, “deri ve ilgili ürünlerin imalatı”, “ham petrol ve doğal gaz çıkarımı”, “kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” ve “mobilya imalatıdır.

Dış pazarlarda pay kaybeden sektörler ise “motorlu kara taşıtı imalatı”, “metal cevherleri madenciliği”, “ana metal sanayii” ve “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı”dır.

İthalat bağımlılığı seviyesine bakıldığında “giyim eşyalarının imalatı”, “tütün ürünleri imalatı”, “mobilya imalatı” ve “diğer madencilik ve taş ocakçılığı” sektörlerinde ithalat bağımlılığının düşük olduğu göze çarpmaktadır.

doc. ArastirmaNotu219

pdf. ArastirmaNotu219