Büyüme Değerlendirmesi : 2017 3. Çeyrek

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış  ve Uğurcan Acar

2017 yılının üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 11,1 oranında arttı. Yıldan yıla büyümeye en yüksek katkıyıyüzde 11,7 büyüyen özel tüketim yaptı (6,9 yüzde puan). Yüzde 12’nin üzerinde büyüyen yatırımların katkısı 3,5 yüzde puan oldu. İhracat ve ithalat katkıları ise zıt yönlerde ve neredeyse eşit büyüklükte olduğu için net dış ticaretin katkısı yoktur denebilir. Buna karşılık kamu tüketimi ve stok değişiminin katkısı pozitif olmakla birlikte çok küçük kaldı.

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları 2018-2020 Orta Vadeli Programında (OVP) 2017 için öngörülen yüzde 5,5’luk GSYH artışının aşılacağını büyük ölçüde garantiledi. Bu başarıda Kredi Garanti Fonu ve diğer teşviklerin etkili olduğu anlaşılıyor. İç talebi destekleyen bu teşviklerin önümüzdeki yıllar aynı şekilde devam edilemeyeceğini varsayarsak önümüzdeki yıllar için OVP’de öngörülen yüzde 5,5’luk büyüme hedefinin tutturabilmesi için sürdürülebilir (ve kaliteli) büyümeyi sağlayacak politikalar üzerinde düşünülmelidir.

doc. Buyume2017Q3

pdf. Buyume2017Q3