AVRUPA VE TÜRKİYE LİGLERİNDE EZELİ REKABETİN PERFORMANS ETKİLERİ

Fatih Karanfil

Bu çalışmanın odak noktası “ezeli rekabet” koşulları altında rakip kulüplerin saha performanslarının karşılıklı etkileşim içinde olup olmadıklarıdır. Bu türden iki kulüp arasındaki rekabetin, takımlarının saha performansları arasında nedensellik oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için, Avrupa’nın en önemli liglerindeki rakip kulüplerin lig performansları arasındaki nedensellik yapılarını analiz ediyoruz. 23 rekabet durumunu inceleyen ekonometrik çalışmamızın sonuçları performanslar arasındaki nedenselliğin, Türkiye’de üç büyükler diye anılan kulüpler arasındaki rekabet de dâhil olmak üzere, Avrupa’daki ezeli rekabetlerin 11’inde geçerli olduğunu ve bu rekabetlerin çoğunlukla “başarı başarıyı getirir” biçimde dinamik bir ilişki içerdiğini göstermektedir. Bu bulgular, Avrupa’daki diğer 12 ezeli rekabet örneğinde futbol rekabetlerinin köklerinin saha performansı dışında tarihsel çatışmalar gibi başka kaynaklara sahip olduğunu göstermektedir.

doc. ArastirmaNotu218

pdf. ArastirmaNotu218