İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2017

İŞSİZLİKTE BEKLENMEDİK ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz Aslan  ve Yazgı Genç

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre Aralık 2016’dan itibaren azalmakta olan tarım dışı işsizlik oranı Temmuz 2017 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,2 puan artarak 13,4’ye yükselmiştir. Bu gelişme Haziran 2017 dönemine kıyasla Temmuz 2017 döneminde tarım dışı istihdamdaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bu dönemde hizmet sektöründe önemli ölçüde istihdam kaybı yaşanmıştır. Diğer taraftan, Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre toplumsal cinsiyet ayrımında ise mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı kadın işsizlik oranı değişmezken, erkek işsizlik oranı yüzde 0,5 puan artmıştır. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizlik oranının Ağustos 2017 döneminde değişmeyerek yüzde 13,4 seviyesinde sabit kalacağını öngörmektedir.

doc. IsgucuGorunum2017M10

pdf. IsgucuGorunum2017M10