Büyüme Değerlendirmesi : 2017 2. Çeyrek

İKİNCİ ÇEYREKTE YATIRIM VE İHRACATLA YÜKSEK BÜYÜME 

Seyfettin Gürsel ve Ozan Bakış

2017 yılının ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 5,1 oranında arttı. Betam olarak çeyreklik büyümeyi yüzde 2,0, yıldan yıla büyümeyi ise yüzde 6,2 olarak tahmin etmiştik. Yıldan yıla büyümeye en yüksek katkıyı yüzde 10’a yakın büyüyen yatırımlar yaptı. Yine yüzde 10’un üzerinde büyüyen ihracatın katkısı çok yüksek oldu. Yatırım ve ihracata nazaran büyüme oranı düşük kalan tüketimin katkısı da pozitif ancak nispeten zayıf kaldı. Buna karşılık kamu tüketimi, ithalat ve stok değişiminin katkısı negatif oldu.

Kısa süre önce açıklanan 2018-2020 Orta Vadeli Programında (OVP) 2017 için öngörülen yüzde 5,5’luk GSYH artışının, üçüncü çeyrekte baz etkisiyle yaşanacak yüksek büyümenin de katkısıyla aşılabileceğini öngörüyoruz. İstisnai teşviklerin 2018’den itibaren yürürlükte olmayacağı düşünüldüğünde OVP’de gelecek yıllar için öngörülen yüzde 5,5’luk büyüme hedefinin hangi kanallardan sağlanacağı tartışmaya açıktır.

doc. Buyume2017Q2

pdf. Buyume2017Q2