YENİ GSYH SERİLERİNDE BÜYÜMEYE KATKILAR

Ozan Bakış

TÜİK’in yayınladığı yeni milli gelir serileri ile büyümeye katkı hesaplarını eski serilerde olduğu gibi kolayca yapmak artık mümkün değil. Hem ana seriler ile onu oluşturan alt serilerin toplamı arasında, yöntemden kaynaklı bir fark oluştu, hem de yeni yöntemde reel fiyatlarla stok değişiklikleri TÜİK tarafından yayınlanmamaktadır. Bu araştırma notunda bu iki sorunu dikkate alarak önce yeni milli gelir serilerinde büyümeye katkının nasıl yapılacağını, devamında da anlatılan yaklaşım ışığında 2009 sonrası yeni ulusal hesap rakamlarıyla harcama kalemlerinin büyümeye yaptığı katkıları ilk kez yayınlıyoruz.

doc.ArastirmaNotu217

pdf. ArastirmaNotu217