Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Temmuz 2017

İkinci Çeyrekte Yüksek Büyüme
Ozan Bakış ve Mine Durmaz

2017 yılının ilk çeyrek büyüme rakamları Betam tahminlerinin öngördüğü gibi son dönemde ekonomide bir canlanma olduğunu teyit etti. Kesinleşen veriler ile yaptığımız ikinci çeyrek büyüme tahmini canlanmanın devam ettiğine işaret ediyor. Tüketim, yatırım ve net dış ticaret kalemlerinde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz. Kesinleşen Nisan, Mayıs ve kısmen Haziran ayları öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2017 yılının ikinci çeyreği için çeyrekten çeyreğe büyüme oranını 2,0, geçen yılın ikinci çeyreğine göre büyüme oranını ise yüzde 6,4 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. EkonomikBuyume2017M07