YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel ve Furkan Kavuncu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepeti ağırlıklandırması esasen temsili (ortalama) hane halkının harcamalarının bileşimini yansıtmaktadır. Dolayısıyla tüketici fiyat değişimleri de (TÜFE enflasyonu) bu temsili hane halkının maruz kaldığı enflasyondur. Oysa farklı gelir ve harcama gruplarında yer alan hanelerde tüketim sepetinin mal ve hizmet bileşimi de farklıdır. Bu nedenle enflasyon oranları da zaman içinde az ya da çok farklılaşabilir. Bu araştırma notunda, TÜİK’in Hane halkı Bütçe Anketi’nin (HBA)  tüketim harcamaları bilgileri kullanılarak, 2003 Aralık-2017 Mayıs dönemi için en zenginden en yoksula yüzde 20’lik harcama gruplarına ait farklı enflasyon oranları hesaplanmıştır. Bundan önceki notumuzda, 2008 – 2016 yılları arasında, zengin kesimden yoksul kesime gidildikçe enflasyon endeksinin yoksulun aleyhine geliştiğini belirtmiştik. 2017 Mayıs dönemine geldiğimizde ise zengin ile yoksul enflasyonu arasındaki farkın artmaya devam ettiği fakat artış hızının azaldığı gözlemlenmektedir. 2016 Nisan itibariyle 21,4 yüzde puan olarak tespit edilen fark bir yıl boyunca dalgalı bir seyir sergilemiş ve 2017 Mayıs itibariyle yüzde 0,1 puan artarak 21,5’e yükselmiştir. 2017 Ocak itibariyle gözlenen konut ve özellikle gıda enflasyonundaki güçlü artışların yoksullar aleyhine gelişen enflasyon farkını artırması beklenirken artışın 0,1 puanda kalması ulaştırma fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır.

doc. ArastirmaNotu213

pdf. ArastirmaNotu213