İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2017

YÜKSEK BÜYÜME İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRÜYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Selin Köksal

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mart 2017 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 13,7’ye gerilemiştir. Tarım dışı işsizlikteki bu gerilemenin ardında Mart 2017 döneminde sanayi, inşaat ve hizmetlerde görülen yüksek istihdam artışları yatmaktadır. Bu üç sektörde kaydedilen toplam aylık istihdam artışı 220 bin seviyesindedir ve Şubat 2014 döneminden bu yana kaydedilen en kuvvetli artıştır. Tarım dışı istihdamdaki bu olumlu gelişmenin altında kuşkusuz 2017 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşen güçlü büyüme yatmaktadır. Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 5 büyümüştür. Bu büyümenin işgücü piyasasındaki etkileri sevindiricidir. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizlik oranının Nisan 2017 döneminde 0,1 yüzde puan azalarak, yüzde 13,6 seviyesine gerileyeceğini öngörmektedir.

doc. IsgucuGorunum2017M06

pdf. IsgucuGorunum2017M06