Baba Eğitimi Çocukların Eğitimini Belirliyor

Ozan Bakış

Kuşaklar arası eğitim hareketliliği fırsat eşitliği açısından çok önemlidir. Bu araştırma notunda Türkiye’deki kuşaklar arası eğitim hareketliliğini Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıyoruz. Elde edilen ilk sonuçlar Türkiye’de kuşaklar arası eğitim hareketliliğinin görece düşük olduğunu ortaya koyuyor. Yaşlı kuşaklar açısından iyice yüksek olan hareketlilik farkının genç kuşaklara gelince kapanmakta olduğunu görüyoruz. Eğitim eşitsizliği bakımından Türkiye hala en kötü eğitim dağılımına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

pdf. ArastirmaNotu205