İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2016

SANAYİ İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Nisan 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla değişmeyerek yüzde 11,5 seviyesinde kalmıştır. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizliğin Mayıs 2016 döneminde sabit kalacağına işaret etmektedir. Bu dönemde hem tarım dışı işgücü hem de tarım dışı istihdamda kuvvetli artışlar gözlemlenmektedir. İstihdam artışlarının ağırlıklı olarak sanayi sektöründe olduğu göze çarpmaktadır. Nisan 2015 dönemine kıyasla Nisan 2016 döneminde kadın işsiz sayısının arttığı, erkek işsiz sayısının ise gerilediği görülmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M07

pdf. IsgucuGorunum2016M07