İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİK GERİLEMEYE DEVAM ETTİ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Şubat 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 11,9 olarak kaydedilmiştir. Betam tahmin modeli 0,1 puan düşüş öngörmüştü. Mart 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Bu dönemde tarım dışı işsizlikteki gerilemenin arkasında aylık olarak neredeyse hiç artmayan işgücü yatmaktadır. Sanayide istihdam kayıpları devam etmekte, buna karşın hizmetlerde ve inşaatta istihdam artmaktadır. Kadın işgücü ve istihdamı erkek işgücü ve istihdamına kıyasla daha hızlı artmaya devam etmekte ancak güçlü işgücü artışı nedeniyle kadın işsiz sayısı artarken erkek işsiz sayısı azalmaya devam etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M05

pdf. IsgucuGorunum2016M05