İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİK GERİLEDİ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Melike Kökkızıl

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Ocak 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 12,1 olarak kaydedilmiştir. Betam tahmin modeli 0,1 puan düşüş öngörmüştü. Şubat 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Ocak 2016’da tarım dışı işsizlikte gözlemlenen düşüşün altında hizmetlerdeki 95 binlik istihdam artışı yatmaktadır. Bu dönemde sanayide istihdam 11 bin kişi gerilemiştir. TÜİK verileri Ocak 2016’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla kadın işgücü ve kadın istihdam artışlarının erkeklerdekinden daha kuvvetli olduğunu göstermektedir. Bu dönemde istihdamdan hızlı artmış olan işgücü sebebiyle tarım dışında kadın işsiz sayısının da arttığı göze çarpmaktadır. Erkeklerde ise istihdam işgücünden hızlı artmış ve tarım dışı erkek işsiz sayısı azalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2016M04

pdf. IsgucuGorunum2016M04