İşgücü Piyasası Görünümü: Mart 2016

SANAYİDE İSTİHDAM KAYBI, İŞGÜCÜNDE DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Aralık 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 12,3 olarak kaydedilmiştir. Tarım dışı işsizlikteki gerileme tarım dışı işgücünün azalmasına dayanmaktadır. Bu dönemde istihdam sanayide 42 bin gerilemiş, inşaatta sadece 3 bin, hizmetlerde ise 60 bin artmıştır. Bu dönemde gerçekleşen mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliği doğru tahmin eden Betam tahmin modeli, Ocak 2016 döneminde yüzde 0,1 puanlık bir gerileme ile tarım dışı işsizliğin yüzde 12,2 olacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M03

pdf. IsgucuGorunum2016M03