Büyüme Değerlendirmesi: 2015

2015’TE İÇ TALEP BÜYÜMEYİ SIRTLADI

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl

  Türkiye ekonomisi (GSYH) 2015 yılında Betam tahmini doğrultusunda yüzde 4 büyüdü. 2014 yılında gerçekleşen yüzde 2,9’luk büyümenin ardından nispeten yüksek bir büyüme söz konusu. Ayrıca Orta Vadeli Programda öngörülen büyüme oranı ile de tutarlı. Ancak Orta Vadeli Programda “dengeli” büyüme (özel tüketim ılımlı artarken net ihracatın büyümeye pozitif katkı yapması) beklenirken büyüme dengesiz oldu. Büyümeye en büyük katkıyı (3 yüzde puan) yüzde 4,5 artan özel tüketim sağladı. Büyümeye ikinci en büyük katkı kamu harcamalarından geldi. Yatırımlar dahil kamu harcamaları yüzde 7 arttı. Özel yatırım artışı ise yüzde 2,7 ile sınırlı kaldı. Buna karşılık net ihracatın katkısı negatif oldu; ihracat yüzde 0,8 gerilerken ithalat artışı yüzde 0,3 oldu.

4. çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı. Son Betam tahmini yüzde 0,8’di. 4. çeyrekte büyümenin ana kaynağı stok artışı oldu. Özel tüketim artışı çok sınırlı kalırken yatırımlarda belirgin bir canlanma görüldü. Kamu yatırımlarında ise seçim maratonunun ertesinde sert bir fren söz konusu. Buna karşılık net ihracatın katkısı ihracatın gerilemesi ve ithalatın büyük çapta artması sonucu büyük çapta negatif oldu .

doc. Buyume2015Q4

pdf. Buyume2015Q4