İşgücü Piyasası Görünümü: Mart 2015

İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ VAR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Aralık 2014 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,2 puan azalarak yüzde 12,5’e gerilemiştir. Veriler tarım dışı istihdam artışının işgücü artışından daha kuvvetli olduğunu ve böylelikle tarım dışı işsizliğin azaldığını göstermektedir. Bu gelişmede hizmetlerdeki istihdam artışlarının rolü büyüktür. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizliğin Ocak 2015 döneminde sınırlı bir şekilde artacağına işaret etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M03

pdf. IsgucuGorunum2015M03