TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) ve Dünya Bankası işbirliği ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği‘nin katkılarıyla düzenlenen “TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI” Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde, 2 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Konferansta katılımcıların yaptıkları sunumlara aşağıdaki linklerden erişilebilir.

Mine Durmaz – Türkiye’de Kayıt Dışılık

Bilgen Susanlı – Wage Inequality in Turkey – Trends over Time

Serkan Değirmenci – Household Labor Supply Structure and Family Well-Being

Hasan Tekgüç – Gender Wage Gap in Turkey

Duygu Güner – School -to- work Transition and Youth Unemployment in Turkey

Aysit Tansel – WAGE INEQUALITY AND WAGE MOBILITY IN TURKEY

Raif Can – Türkiye İşgücü Piyasasındaki Geçişkenliğin Analizi

Aslı Aşık Yavuz – Ekonomik Katılım ve Fırsatlarda Cinsiyet Eşitsizliğinin Sosyoekonomik ve Kültürel Değişkenlerle İlişkisi