İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2014

İşsizlik Hızla Artmaya Devam Ediyor

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Ayşenur Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Haziran 2014 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,5 yüzde puan artarak yüzde 12 seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde, hizmetler hariç tüm sektörlerde istihdam kayıpları gözlemlenmiştir. Tarım dışı işgücündeki artışı dengeleyecek istihdam yaratılamadığı için tarım dışı işsizlik oranı bu dönemde artmıştır. Yüzde 10-11 aralığında dalgalanan işsizlik oranı Ocak 2011’den beri ilk defa yüzde 12 seviyesine yükselmiştir. Kariyer.net verilerine dayandırdığımız tahmin modeli tarım dışı işsizliğin önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğine işaret etmektedir.

 doc. IsgucuGorunum2014M09

pdf. IsgucuGorunum2014M09