İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2014

İŞSİZLİKTE YÜKSEK ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mayıs 2014 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,4 yüzde puan artarak yüzde 11,5 seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde tarım dışı istihdam 11 bin düşerken tarım dışı işgücünde 91 bin kişilik bir artış görüldü. İnşaat ve sanayi istihdamı sırasıyla 45 bin ve 9 bin kişi azalırken hizmet istihdamı 41 bin kişi arttı. Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan Mayıs verisi ikinci çeyrekte büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak işsizliğin arttığını gösteriyor. Kariyer.net verisi kullanarak yaptığımız tahmine göre işsizlik Haziran döneminde de artmaya devam edecek.

doc. IsgucuGorunum2014M08

pdf. IsgucuGorunum2014M08