İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2014

TARIM DIŞI İSTİHDAM HİZMETLERLE ARTTI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mart 2014 döneminde bir önceki döneme kıyasla değişmeyerek yüzde 11,0 seviyesinde kalmıştır. Mart 2014 döneminde istihdam artışlarının kaynağı hizmetlerdeki kuvvetli istihdam artışıdır. Hizmetler istihdamındaki aylık artış son iki yılda gözlemlenen en kuvvetli artıştır. Buna karşın sanayide istihdam artışları bu dönemde yavaşlamış, inşaatta ise istihdam azalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2014M06

pdf. IsgucuGorunum2014M06