ÜÇ ÇOCUKTAN İKİSİ ŞİDDETLİ MADDİ YOKSUNLUK ÇEKİYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Basın Bülteni

Avrupa Birliği standartlarına göre Türkiye’de her üç çocuktan ikisi şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşamaktadır. Türkiye çocuklar arasında şiddetli maddi yoksunluk açısından hem Güney Avrupa ülkelerinin hem de daha düşük gelişmişlik düzeyine sahip Macaristan, Romanya gibi ülkelerin oldukça gerisinden gelmektedir. Şiddetli maddi yoksunluk sıklığı Türkiye’nin batı bölgelerinde yüzde 50-55 seviyelerine gerilerken doğu bölgelerinde yüzde 75’in üzerine çıkmaktadır. Bu oranlar öncelikli bir hedef kitle belirlemeyi zorlaştırdığından Betam daha dar kapsamlı bir temel maddi yoksunluk tanımı kullanmaktadır. Betam’ın kullandığı tanıma göre Türkiye’deki çocukların yüzde 24,8’i temel maddi yoksunluk çekmektedir. Bu oran 2006 yılından 2010 yılına istikrarlı ve hızlı bir şekilde gerilemekle birlikte 2011 yılında çok az da olsa artmıştır. Çocuk yoksulluğunun hem bu nesil hem de gelecek nesiller için elzem sonuçlar doğurabileceği hatırlanmalı ve çocuk yoksulluğuyla mücadele sosyal politikalar içinde öncelikli konuma getirilmelidir.

doc. ArastirmaNotu164

pdf. ArastirmaNotu164