REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL

Basın Bülteni

Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği açısından aile reisi kadın olan hanelerin durumu hem akademik araştırmaların hem de politika yapıcıların üzerinde durduğu bir konudur. 2011 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi verilerine göre kadın aile reisleri iki farklı profile sahiptir, genç, eğitimli ve işgücü piyasasına bağlılığı nispeten kuvvetli kadınlar ile yaşlı, eğitim seviyesi düşük ve yalnız yaşayan kadınlar. Yine de hangi profilden olursa olsun aile reisinin kadın olduğu hanelerde maddi yoksunluk daha yaygındır. Aile reisinin kadın olduğu her dört haneden birinde beslenme, ısınma ve giyecek gibi temel ihtiyaçlar karşılanamamaktadır. Reisi kadın olan hanelerin en azından maddi  yoksunluktan çıkmaları için özel politikalara ihtiyaç duyulduğu ortadadır, ancak bu politikaların tasarımında kadınların işgücü piyasası bağlılıklarının gözetilmesi önemlidir.

doc. ArastirmaNotu163

pdf. ArastirmaNotu163