İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2014

İSTİHDAM SANAYİ VE HİZMETLERDE ARTTI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik Kasım 2013 döneminde değişmeyerek yüzde 12,1 seviyesinde kalmıştır. Hem mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı istihdamında hem de tarım dışı işgücündeki artışlar birbirini dengelemiş ve tarım dışı işsizlik bu dönemde yatay seyretmiştir. Bu dönemde hem hizmetlerdeki artış hızlanmış hem de sanayi istihdamı, son beş dönemin aksine, artışa geçmiştir.

doc. IsgucuGorunum2014M02

pdf. IsgucuGorunum2014M02