İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2013

İSTİHDAM ARTIŞINDA BELİRGİN YAVAŞLAMA

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik Eylül 2013 döneminde yüzde 12,6 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde yıllık işgücü artışlarının baz etkisiyle yavaşladığı gözlemlenmektedir. Diğer taraftan yıllık istihdam artışının kriz döneminden bu yana kaydedilen en yavaş artış olduğu dikkat çekmektedir. Sanayi istihdamı son dört dönemdir istikrarlı bir şekilde gerilemiş, hizmet istihdamındaki artışlar ise durmuştur.

doc. IsgucuGorunum2013M12

pdf. IsgucuGorunum2013M12