BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2013 3. ÇEYREK

EKONOMİ SERT KAMU FRENİNE RAĞMEN BÜYÜDÜ

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisindan arındırılmış büyüme oranı 2013 ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 oldu. İkinci çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 oranında büyümüştü.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre büyümenin ana kaynağı tüketim oldu. Net ihracat ve özel yatırımın büyümeye katkısı pozitif olurken, kamu harcamaları sert bir şekilde azalarak büyümeye negatif katkı yaptı. Net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı ise ithalattaki düşüşten kaynaklandı. Geçtiğimiz çeyrek yüksek oranda artan stoklar ise üçüncü çeyrekte bir miktar azaldı.

2013 yılının ilk dokuz ayında büyüme oranı yüzde 4’ü buldu. Altın ithalatının da etkisiyle 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı üçüncü çeyrek sonunda yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrek sonunda bu rakam yüzde 6,7 olmuştu.

doc. Buyume2013Q3

pdf. Buyume2013Q3