BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2013 2. ÇEYREK

EKONOMİK BÜYÜMEDE HIZLANMA

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisindan arındırılmış büyüme oranı 2013 ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 oldu. İlk çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 oranında büyümüştü.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre büyümenin ana kaynağı stoklardaki artış oldu. Özel yatırım ve tüketimin büyümeye katkısı sınırlı kalırken, kamu harcamaları azalarak büyümeye negatif katkı yaptı. Net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı geçen çeyrekte olduğu gibi negatif oldu ancak ihracatta ılımlı bir artış gözlemlendi.

2013 yılının ilk yarısında Türkiye Ekonomisi iç taleple büyüdü. İlk yarıyılda büyüme ağırlıklı olarak tüketim ve stoklardaki artıştan kaynaklandı, bunu kamu harcamaları ve özel yatırım izledi.

Artan ithalatın etkisiyle 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı ikinci çeyrek sonunda yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Birinci çeyrek sonunda bu rakam yüzde 5,9 olmuştu.

doc.Buyume2013Q2

pdf.Buyume2013Q2