KAYITLI İŞGÜCÜ PİYASASINDA ÜCRET KATILIĞI VE KAYIT DIŞILIK

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Basın Bülteni

Yapılan uluslar arası karşılaştırmalar Türkiye kayıtlı işgücü piyasasının ücretler açısından oldukça katı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırma notunda Türkiye’de özel firmalarda kayıtlı çalışanların kazançlarından hareketle kayıtlı işgücü piyasasındaki ücret katılığını inceliyoruz. OECD’nin kullandığı yöntemlere paralel olarak yapılan hesaplamalar Türkiye’de brüt asgari ücretin brüt medyan ücrete oranının 0,80 olduğunu gösteriyor. Bu, oldukça yüksek bir oran. Ancak bölgesel işgücü piyasalarında oldukça farklı tablolar ortaya çıkıyor. İstanbul ve Ankara bölgelerinde asgari ücretin medyan ücrete oranının Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu görülüyor. Diğer taraftan Batı’dan Doğu’ya gidildikçe ücret katılığı artıyor.

Yapılan basit bir analiz, ücret katılığı ile kayıt dışılık arasındaki korelasyonun yüksek olduğunu ancak ücret katılığının hizmet sektöründe sanayiye kıyasla çok daha yüksek olduğu gösteriyor. Sanayinin rekabet gücünü artırmak ve az gelişmiş bölgelerde kalkınmayı hızlandırmak için bölgesel ücret katılıklarının ekonomik akılcılık çerçevesinde tartışılması gerekiyor. Buna paralel olarak ücret katılığı ile kayıt dışılık arasındaki ilişkinin derinlemesine araştırılması gerekiyor.

doc. ArastirmaNotu152

pdf. ArastirmaNotu152