KADIN İSTİHDAMINA VERİLEN TEŞVİKLER İŞE YARIYOR

Gökçe Uysal

Basın Bülteni

Bu araştırmada ilk defa 2008 yılında uygulanmaya başlanan ve zaman içerisinde farklı düzenlemelerle devam ettirilen kadın ve genç istihdamına verilen sigorta prim teşviklerinin 30-44 yaş aralığındaki kayıtlı kadın istihdamı üzerindeki etkileri incelenmektedir. TÜİK tarafından sağlanan verilerle yapılan analiz teşviklerin özellikle lise mezunu olmayan, evli kadınların kayıtlı istihdamını olumlu etkilediğini göstermektedir. Sonuçlar teşviklerden özellikle sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların faydalandığına işaret etmektedir. Ancak bu süre zarfında hem bölgesel teşviklerin hem de küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerine karşı geliştirilen ve tüm yeni istihdama genişletilen prim teşviklerinin bu politikanın etkisini zayıflattığını söylemek mümkündür. Politika yapıcıların teşvikleri farklı politikaların etkileşimlerini göz ardı etmeden tasarlaması gerekmektedir.

doc. ArastirmaNotu151

pdf. ArastirmaNotu151