BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2012 4. ÇEYREK

İNİŞ BEKLENENDEN SERT OLDU

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsimsellikten arındırılmış rakamlara göre yatay seyretti. Yıllık büyüme ise 2012 yılında yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Türkiye Ekonomisi son iki yıldır düzenli olarak yavaşlıyor. 2011’in ilk çeyreğinde yüzde 12,4 olan büyüme hızı, 2012’nin son çeyreğinde yüzde 1,4’e kadar indi.

2012 yılında büyüme geçtiğimiz seneden farklı olarak  net ihracattaki artıştan kaynaklandı. İç talep 2012 yılında azalarak büyümeye negatif katkı yaptı. İç ve dış talep arasındaki bu ayrışma cari açığı yüzde 6’ya düşürürken yıllık büyüme beklentilerin çok aşağısında kaldı. Ekonomide iniş beklendiği gibi yumuşak değil sert oldu.

Betam’ın GSYH’ın alt kalemlerini mevsim ve takvim etkisinden arındırarak yaptığı analiz yıllık rakamlarda benzer sonuçlar içerse de çeyrekten çeyreğe değişimlerde TÜİK rakamlarından farklılıklar gösterebiliyor. Betam’ın analizine göre Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü.  Büyümenin ana kaynağı net ihracat ve kamu harcamalarındaki  artış oldu. Tüketim ve özel yatırım ise azaldı.

doc. Buyume2012Q4

pdf. Buyume2012Q4