ÜÇ ÇOCUK HAYAL

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Duygu Güner

Basın Bülteni

 

Yönetici Özeti

Bu araştırma notunda 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerini kullanılarak Türkiye’de ideal gördüğünden fazla çocuk doğurmanın kadınlar arasında ne kadar yaygın olduğu ve bu olgunun olası sebepleri araştırılmaktadır. 2003 TNSA verileri, nüfus artışının yüzde 1,20’lere kadar düşmesine rağmen idealinden daha çok çocuk doğurmanın dezavantajlı gruplarda halen sık gözlemlendiğine işaret etmektedir. Nesiller arasında ideal çocuk sayısında bir azalış gözlemlenmediği halde sahip olunan çocuk sayısındaki düşüşler, kadınların doğum kontrol yöntemlerini eskiye kıyasla daha etkin kullandıklarının ya da doğurganlık kararında daha çok söz sahibi olduklarının göstergesidir. İdealinden çok çocuk sahibi olan kadınların, eşlerinin ve anne-babalarının daha az eğitimli olması, evliliklerinin daha geleneksel yöntemlerle oluşmuş olması ve bölgesel farklılıklar bu bulguları destekler niteliktedir. 21. yüzyılda hala her üç kadından birinin idealinden daha fazla çocuk sahibi olması kadınların toplumdaki yeri ve güçlendirilmesi açısından endişe vericidir.

doc. ArastirmaNotu071
pdf. ArastirmaNotu071